Powrót do strony głównej

Przeglad ŚródmiejskiŚródmieście – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta.

Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

Granice Śródmieścia zostały ustalone w 1960 (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa – rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego – w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego – dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.

Według danych GUS 1 stycznia 2015 dzielnica Śródmieście miała powierzchnię 15,57 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2014) wynosiła 120 091.

Oprócz nazwy Śródmieście często stosowanym określeniem jest różnie rozumiane Centrum, najczęściej mające jednak mniejszy zasięg niż Śródmieście.

Zobacz także: