Powrót do strony głównej

Przegląd Śródmiejski nr 5/2015 Salon KulturyŚródmieście – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta.

Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.

Granice Śródmieścia zostały ustalone w 1960 (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa – rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego – w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego – dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.

Według danych GUS 1 stycznia 2015 dzielnica Śródmieście miała powierzchnię 15,57 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2014) wynosiła 120 091.

Oprócz nazwy Śródmieście często stosowanym określeniem jest różnie rozumiane Centrum, najczęściej mające jednak mniejszy zasięg niż Śródmieście.

Nazwą Centrum określa się czasem skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi (rondo Dmowskiego) ze stojącymi obok charakterystycznymi budynkami Rotundy PKO i Hotelu Novotel (d. Forum), w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Do tego miejsca kierują drogowskazy (tablice kierunkowe), stąd też liczone są wszystkie odległości drogowe z Warszawy. w zachodnim narożniku skrzyżowania (od strony Pałacu Kultury) znajduje się słup kilometrowy z wyszczególnionymi odległościami do najważniejszych miast w kraju i za granicą.

Nazwę Centrum nosi także zespół przystanków autobusowych i tramwajowych przy tym skrzyżowaniu oraz pobliska stacja Centrum I linii warszawskiego metra.

W odległości 500 m od ronda Dmowskiego znajduje się dworzec kolejowy Warszawa Centralna.

Warszawscy urbaniści stosują określenie Ścisłe centrum Warszawy[9], nazywając tak kwartał ulic wokół Pałacu Kultury i Nauki, ograniczony ulicami: Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, Emilii Plater i Świętokrzyską.

W okresie 1994–2002 istniała gmina Warszawa-Centrum, obejmująca Śródmieście oraz 6 innych dzielnic – granice tej gminy w przybliżeniu pokrywały się z przedwojennymi granicami Warszawy.

Zobacz także: