Powrót do strony głównej

RegulaminRegulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony.

Regulamin – pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd., normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego często ów regulamin jest dziełem).

Regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grup osobowych. Do najbardziej znanych należą regulaminy wojskowe oraz regulaminy wewnętrzne instytucji państwowych i samorządowych.Zobacz także: