Powrót do strony głównej

Przegląd OchockiOchota – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta.

Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy

Według danych GUS 1 stycznia 2015 Ochota miała powierzchnię 9,72 km², a liczba mieszkańców (stan na 31 grudnia 2014) wynosiła 84 280[1]. Jest najgęściej zaludnioną dzielnicą Warszawy (8671 osób/km²).

Nazwa dzielnicy pochodzi od karczmy „Ochota”, która znajdowała się prawdopodobnie na miejscu dzisiejszego bloku przy ulicy Kaliskiej 1

Pierwsze pisemne wzmianki o terenie, na którym leży dzisiejsza Ochota, pochodzą z 1238 r.

Zobacz także: